Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
maj 2022
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Brak wydarzeń

bip

40250771
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkich
14074
30679
44753
40013647
430735
779455
40250771
Twoje IP: 34.204.174.110
Czas serwera: 2022-05-17 11:39:40

Zajęcia plastyczne dla dzieci

 
 Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące warunków
i zasad uczestnictwa w zajęciach plastycznych dla dzieci organizowanych
w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.
Spotkanie dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci odbędzie się
2 września 2020roku /środa/ w sali klubowej MDK.
 

 
 
 
 
 
 

Nauka tańca w MDK

Dzisiaj, po trochę dłuższej przerwie powracamy do działalności Miejskiego Domu Kultury, a jest to przepiękna, kolorowa w rytmie popularnej muzyki nauka tańca. Oczywiście wcześniej wymagana jest intensywna praca dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są w MDK nieprzerwanie od 2005r. przez Państwa Magdalenę i GrzegorzaGronowskich. Ich doświadczenie zdobyte na krajowych konkursach /z sukcesami/, umiejętność pracy z różnymi grupami wiekowymi daje wspaniałe efekty oczywiście przy ogromnym wsparciu rodziców np. własnoręcznie szyte stroje czy MDK jak nagłośnienie, oświetlenie. Corocznie przynajmniej kilkukrotnie uświetniają swoimi występami imprezy jak Dni Bełżyc, Wojewódzki Turniej Tańca, Dzień Babci i Dziadka,Dzień Dziecka,zakończenie roku szkolnego itp. Występy dzieci wzbudzają potężne emocje u widzów, a u rodziców, babć nie jedna łza z oka popłyneła.Korzystając z okazji zapraszamy rodziców, w celu zapisania dzieci na naukę tańca, na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 3 września 2020 r. ( czwartek ) o godz. 17 w MDK.Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 506 500 719.Tyle tytułem wstępu, a poniżej kronika fotograficzna do obejrzenia której zapraszamy cdn.

 

Procedura nr 1 w MDK

Procedura nr.1 z dnia 22.06.2020

Procedury podjęcia zadań edukacyjnych dla dzieci ,młodzieży i dorosłych
w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach w czasie stanu epidemicznego .
Cel wdrożenia procedur:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się korona-wirusa w związku z podejmowaną działalnością .
3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników.

A.) - ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH .

I .
Zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach .
Prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej odbywać się może w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m
i poddaniem dezynfekcji wszystkich instrumentów i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w sali muzycznej , której powierzchnia wynosi 40m2.
Na drzwiach sali, gdzie mają się odbywać zajęcia powinna być umieszczona informacja
o dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować, oraz
Regulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.
Po każdych zajęciach przeprowadzać należy wietrzenie pomieszczeń .
Przerwa na wietrzenie trwać powinna min. 15 min.

Regulamin zachowań.

Przed rozpoczęciem zajęć, instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów będących w użytku jak też używanych w danych zajęciach instrumentów .

1. Wejście do budynku.
- Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/
- Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie / uzgodnionej telefonicznie z instruktorem/ . - Zajęcia indywidualne trwają od 30- do 45 minut.
- po przyjściu do MDK uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce oraz instrument – jeżeli jest przynoszony zewnątrz budynku.

2. W czasie trwania zajęć
- Odległość pomiędzy uczniem a instruktorem wynosić ma min 2 m.
- Instruktor jak i uczeń podczas zajęć / z wyjątkiem nauki gry na instrumentach dętych/, winien nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę.
- Materiały do nauki – zeszyty, nuty itp. winny być składowane w pomieszczeniu instruktora, który je po każdorazowym użyciu winien zdezynfekować i zabezpieczyć do następnych zajęć.

3. Po zakończonych zajęciach

- po wyjściu ucznia – pracownik- instruktor- dokonuje wietrzenia pomieszczeń – czas wietrzenia min 15 min. - oraz dokonuje dezynfekcji instrumentów, przedmiotów , które były w użyciu.

II.
Zajęcia plastyczne dzieci i dorosłych.

W pracowni plastycznej dopuszczalna liczba uczestników do 5 osób oraz instruktora, tak, by na jednego uczestnika przypadało min. 10 m2.
Uczestnicy zajęć muszą zachować dystans min 2 metry od siebie oraz instruktora.
Przed rozpoczęciem zajęć należy poddać dezynfekcji wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
Zajęcia powyższe mogą się odbywać w sali klubowej, której powierzchnia wynosi 100 m 2.
Na drzwiach sali, gdzie mają się odbywać zajęcia powinna być umieszczona informacja
o dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować, oraz
Regulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.
Po każdych zajęciach przeprowadzać należy wietrzenie pomieszczeń .
Przerwa na wietrzenie trwać powinna min 15 min.

Regulamin zachowań.
Przed rozpoczęciem zajęć, instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn będących w użytku.
1. Wejście do budynku.
-Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/
- Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie / uzgodnionej mailowo lub telefonicznie z instruktorem/ .
- po przyjściu do MDK uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce.

2. W czasie trwania zajęć
- Odległość pomiędzy poszczególnymi także uczestnikami zajęć a instruktorem wynosić ma min 2 m.
- Instruktor jak i uczestnik, podczas zajęć winien nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę.
- Materiały do zajęć ; pędzle, kartony, antyramy, płótna itp. winny być składowane w pracowni . Przedmioty te winny być po każdorazowym użyciu wymyte i zdezynfekowane przez osobę używającą oraz zgromadzone w oddzielnym, dla każdej osoby, pojemniku.

3.Po zakończonych zajęciach
– pracownik- instruktor- dokonuje wietrzenia pomieszczeń – min 15 min. oraz dokonuje dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn, które były w użyciu.

III.
Zajęcia ruchowe - artystyczne oraz zajęcia kół zainteresowań z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej.

Zajęcia mogą się odbywać w pomieszczeniach z zachowaniem odległości dystansu społecznego pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wynoszącymi co najmniej 2 m. tak, by na jednego uczestnika przypadało co najmniej 10 m2:
Zajęcia powyższe mogą się odbywać w sali klubowej, której powierzchnia wynosi 100 m 2.
Na drzwiach sali, gdzie mają się odbywać zajęcia powinna być umieszczona informacja
o dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować, oraz
Regulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.

Regulamin zachowań .

Przed rozpoczęciem zajęć, instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn będących w użytku.

1. Wejście do budynku.
- Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/
- Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie / uzgodnionej mailowo lub telefonicznie z instruktorem/ .
2. W czasie trwania zajęć
- Odległość pomiędzy poszczególnymi także uczestnikami zajęć a instruktorem wynosić ma min 2 m. Na jednego uczestnika musi przypadać min. 10 m2.
- Instruktor jak i uczestnik podczas zajęć winien nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę.

3. Po zakończonych zajęciach
- po wyjściu uczestników – pracownik- instruktor- dokonuje wietrzenia pomieszczeń – oraz dokonuje dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn, które były w użyciu.

IV.
Zajęcia teatralne.

Przed rozpoczęciem prób teatralnych , instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów – rekwizytów, dekoracji i płaszczyzn będących w użytku.
Dopuszcza się prowadzenie prób teatralnych , z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia ich na dużej sali widowiskowej ,której powierzchnia wynosi 400 m2, z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego.
Powyższe należy dokonać poprzez zmianę i dostosowanie repertuaru lub adaptację artystyczną spektakli tak , by uwzględniały zalecenia sanitarne.

W czasie trwania prób niezbędna jest regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
Kostiumy: ubieranie i rozbieranie bez garderobianych .
Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem
i nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni.
Po zakończonej próbie sala powinna być wywietrzona a wszystkie przedmioty; rekwizyty, sprzęty i dekoracje wydezynfekowane.

B.) - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE

Bezpieczeństwo w obiekcie należy zapewnić poprzez:
1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do sali, pracowni itd. informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie w pomieszczeniu.
2. Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
3. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń domu kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.
4. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.
4. Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
5. Dopilnowanie, aby odbiorcy nie przekraczali niezbędnego dystansu społecznego.
6. Wprowadzenie pracy zmianowej, w celu uniknięcia spiętrzenia się ilości osób w jednym czasie.
7. Zniesienie możliwości korzystania z szatni.
8. Bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatur komputerów, urządzeń
w pomieszczeniach socjalnych .
9. Zapewnienie wierzenia pomieszczeń, na bieżąco.
W związku z tym , że budynek nie posiada urządzeń mechanicznych , wietrzenie odbywa się w sposób grawitacyjny.
10. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej
i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
11. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach - ustala się tak , aby jednorazowo przebywała w nich jedna osoba.
Ponadto należy dopilnować żeby , w miarę możliwości , otwieranie drzwi odbywało się za pomocą łokcia.
Na każdej z umywalek winien znajdować się dozownik z płynem dezynfekującym oraz zamontowany zbiornik z mydłem antybakteryjnym w płynie a także papierowy ręcznik.
Ponadto w toaletach winna być umieszczona instrukcja mycia rąk.
Toaleta winna być wietrzona w sposób ciągły.
Dezynfekcja klamek, kranów, ubikacji, przycisków i poręczy winna być przeprowadzana na bieżąco min. 3-4 razy na godzinę.
12. Bieżącą dezynfekcję , klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
13. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu z łatwym dostępem potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
14. Wyznaczenie odizolowanego pomieszczenia, w którym można umieścić osobę
u której podejrzewa się zarażenie korona-wirusem.
15.Umieszczenie na drzwiach każdej z sal, gdzie maja się odbywać zajęcia informacji
o dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować na sali, oraz
Regulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.
16. Umieszczenie w głównym holu budynku , w miejscu łatwo dostępnym
powyższych procedur podkreśleniem sposobu zachowań podczas pobytu
w budynku .
17. Umieszczenie na stronach internetowych informacji o wprowadzeniu powyższych
procedur oraz kompletnego ich tekstu.

C.) - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM
I WSPÓŁPRACOWNIKOM.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom odbywa się poprzez:
1. Poinformowanie pracowników, obsługi, a także klientów o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie .
2. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
3. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego;
4. Zapewnienie pracownikom mającym kontakt z odbiorcami , dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
6. Wdrożenie częstszych i dłuższych przerw celem wietrzenia grawitacyjnego sal.
7. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
8. Ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
wprowadzenie różnych godzin przerw,
zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
9. Otoczenie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – nieangażowanie w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.

I.
Wytyczne dla pracowników
Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

II.
Warunki uczestnictwa oraz sposób zabezpieczenia uczestnika zajęć:
- Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/
- Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie / uzgodnionej telefonicznie
z instruktorem/ .
- Zajęcia indywidualne trwają od 30- do 45 minut
- po przyjściu do MDK uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce w holu
budynku.
- podczas zajęć uczestnik musi mieć nałożoną maseczkę lub przyłbicę.
- uczestnicy wszystkich zajęć , oprócz teatralnych ,śpiewaczych i gry na
instrumentach dętych, przez cały czas pobytu w budynku zobowiązani są używać
maseczek ochronnych lub przyłbic.

Pracownicy, uczestnicy zajęć, uczniowie oraz opiekunowie uczestników zajęć obowiązkowo muszą być poinformowani
o wznowieniu zajęć i wprowadzeniu procedury oraz potwierdzą zapoznanie się z powyższymi procedurami .