Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
9821501
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkich
5780
13288
19068
9709631
231541
497178
9821501
Twoje IP: 54.167.230.68
Czas serwera: 2018-06-19 08:01:59

Zarządzenie Nr 2/2018

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018

DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BEŁŻYCACH

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Jarosław Czerw na inspektora ochrony danych w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach

§ 2.

Ramowy zakres zadań inspektora ochrony danych określa § 39 RODO.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Dyrektora MDK w Bełżycach nr 9/2015 z 05.12.2015r.w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna dla rodzica dziecka - zgoda

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Miejski Dom Kultury w Bełżycach

z siedzibą w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26 24-200 Bełżyce tel.81 517 22 30, adres e-mail: teatrnasz@gmail.com

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iodo@belzyce.pl adres do korespondencji: Miejski Dom Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26 24-200 Bełżyce.

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. dostępny jest do wglądu w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

…………………………………….

data i podpis (czytelny)

Klauzula informacyjna dla rodzica dziecka-podstawa przetwarzania

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Miejski Dom Kultury w Bełżycach z siedzibą w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce tel.81 517 22 30, adres e-mail:teatrnasz@gmail.com

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iodo@belzyce.pl, adres do korespondencji: Miejski Dom Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach dostępny jest do wglądu w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

…………………………………….

data i podpis (czytelny)

karta informacyjna - podstawa przetwarzania

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bełżycach z siedzibą w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce, tel.81 517 22 30 , adres e-mail: teatrnasz@gmail.com

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw adres e-mail.iodo@belzyce.pl, adres do korespondencji: Miejski Dom Kultury ul. Tysiąclecia 26, 24 -200 Bełżyce

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach dostępny jest do wglądu siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

…………………………………….

data i podpis (czytelny)

Karta informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bełżycach

z siedzibą w Bełżycach przy ul. Tysiąclecia 26, tel.81 517 22 30, adres e-mail:teatrnasz@gmail.com

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw adres e-mail iodo@belzyce.pl adres do korespondencji: Miejski Dom Kultury w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce.
3.
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach dostępny jest do wglądu w siedzibie instytucji przy ulicy Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce